Kontakt

Vid allmänna frågor kontakta  info@soderhamnspsk.se


Kassören     kassor@soderhamnspsk.se


Kontakt med styrelsen  ordforande@soderhamnspsk.se


Vid frågor och synpunkter på webbplatsen kontakta admin@soderhamnspsk.seBankgiro: 5412-2601Organisationsnummer: 886000-4582