Pistolskyttekortet

Utbildning


Från och med den 1 juli 1997 är pistolskyttekortet obligatoriskt för alla skyttar som tävlar utanför den egna föreningen.


Syftet med pistolskyttekortet är att pistolskyttarna ska få en standardiserad utbildning, framför allt i säkerhetsfrågor. Denna utbildningsreform innebär, att varje tävlande skytt kan vara trygg i förvissningen om att hans medtävlare är säkerhetsutbildade, och att de dessutom har kännedom om hur tävlingen går till.

Utbildningen ger också kunskap om andra aspekter av pistolskyttesporten, såsom organisationens uppbyggnad, tävlingsformer, vapentyper och vapengrupper, licensfrågor och etik och moral.


Skälet till att pistolskyttekortet är obligatoriskt för de skyttar som deltar i externa tävlingar är, att de tävlande där måste där uppträda helt självständigt. Då är det särskilt viktigt att de har den säkerhetsutbildning, som kortet är ett bevis för. Vid tävlingar inom föreningarna känner skjutledarna personligen tävlingsdeltagarna, och kan särskilt bevaka och instruera oerfarna skyttar när så erfordras.


Men givetvis är det mycket viktigt för säkerheten och den allmänna kunskapsnivån, att även internt tävlande skyttar skaffar sig pistolskyttekort. Målsättningen på sikt är att alla aktiva medlemmar inom förbundet ska ha kortet.


Utbildningen sker normalt inom pistolskytteföreningarna. Dessa har vanligen egna examinatorer, utbildade av kretsarna, och egna cirkelledare. För mindre föreningar, som inte har egna resurser, kan utbildning ske antingen hos en annan förening, eller hos kretsens examinatorer.


För att få pistolskyttekortet, måste man genomgå av förbundet föreskriven utbildning, t ex i studiecirkelform, och därefter avlägga skriftligt prov.


Pistolskyttekortet är tävlingsskyttens ”legitimation”. Kortet måste alltid uppvisas vid anmälan till externa tävlingarVarje ny medlem kommer att genomgå en nybörjarutbildning, vilket innebär att man får lära sig att hantera vapnen, så att det blir säkert både för nybörjaren, skyttekamraterna och instruktören.

När säkerheten är avklarad så fortsätter man med själva skyttemomentet både teoretiskt och praktiskt, naturligtvis blir man inte en fullfjädrad skytt hursomhelst men med en bra grund så går det nog lite bättre.


Välkommen att besöka oss på vår skjutbana en träningskväll för att prova på.